ÁSZF

A szerződés tárgya

A vállalkozó és a vásárlók közötti szerződés tárgyát a Modern Alarm Kft. által eladásra kínált termékek képezik. Vásárló a vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részletesen.
Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassa el, hogy pontosan azt a terméket rendelhesse, melyre szüksége van. Ha kérdés merülne fel, keresse a Modern Alarm Kft. munkatársait.
A feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár.
A megrendelt termékeket személyesen a telephelyünkön (1143 Budapest, Kassák Lajos utca 61.) tudja átvenni, vagy előzetes kérés esetén azokat kiszállítjuk Önnek.

A szerződés, rendelési folyamat
Megrendelő megrendelése elküldésével az Modern Alarm Kft. vásárlójává válik. A megrendelés, a Modern Alarm Kft. írásbeli visszaigazolása után tekinthető véglegesnek.
A webáruházban a rendelési folyamat első lépése a regisztráció. Ennek előfeltétele a vásárló által megadott élő telefonszám és e-mail.

A regisztrációt követően a kiválasztott terméket a „Kosár” ikonnal teheti a kosárba. A kosár aktuális tartalma az oldal bal alsó sarkában található. Szintén ott látható a kosárba helyezett termékek mennyisége, egységára és az összár.

Amennyiben mindent kiválasztott, a Kosár megtekintése gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését. Itt állíthatja be a szállítási feltételeket, törölheti a megrendelt termékeket és módosíthatja a darabszámokat.

Esetleges adatbeviteli hibák javítására a „Vásárlás” gomb megnyomása előtt van lehetősége. Kérjük nézze át figyelmesen a megadott szállítási címet, a megrendelt termékek mennyiségét, árát, típusát.

Szállítás, fizetés és teljesítés feltételei
A Modern Alarm Kft. ingyenesen szállítja házhoz a megrendelt termékeket amennyiben a megrendelés nettó összértéke a 80 000Ft-ot meghaladja, és a megrendelt termékek össztömege nem haladja meg a 40Kg-ot. Egyéb esetben a házhozszállítás díja az ország egész területén egységesen 1 400Ft + áfa. A fizetés előre utalással, az átvétel helyszínén készpénzben, vagy a Modern Alarm Kft.-vel kötött szerződésben foglaltak szerint történik.

Jótállás, szavatosság, garancia
Az 1959, évi IV. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít (tartós fogyasztási cikk esetében 3 év), amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.
A 151/2003. Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre a Modern Alarm Kft. 1 éves jótállási kötelezettséggel tartozik.
Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket Modern Alarm Kft. a vásárlói számára is biztosít. Az egy évnél hosszabb garancia pontos feltételeit az adott termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén ezen feltételeket előre ismertetjük kedves vásárlóinkkal.
A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Az Modern Alarm Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a Modern Alarm Kft. kötelezettsége.
Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Modern Alarm Kft. mentesül a szavatossági felelősség alól.
A jótállás feltételeit a már említett 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 49/2003. GKM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat következménye.
Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban — választása szerint — kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Modern Alarm Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
Ha vevőnek sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a Jablotron Alarms Hungária Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni — választása szerint — megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. A 17/1999 (II.5.) Korm. rendeletet kiegészült a 213/2008 (VIII.29) Korm. Rendelettel, mely 2008. szeptember 1-től hatályba lépett.

Jogérvényesítés
Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta –e, máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.
Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.
A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. A Modern Alarm Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi
kifogásról. A Modern Alarm Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.
A minőségi kifogásokkal kapcsolatban kérjük, keresse a fent található elérhetőségeinket.

Az elállás joga
A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól, amennyiben azt a webshopon keresztül vásárolta. Ebben az esetben A Modern Alarm Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett termék árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte, a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ilyen szolgáltatás például a házhozszállítás, a szoftverinstallálás és az egyéb szolgáltatások. 
A Modern Alarm Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.
A 17/1999 (II.5) Korm. rendelet 5. §-a alapján a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
  • olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szereztek be, és erről a tényről fogyasztót előre tájékoztatták.

Amennyiben a 8 munkanapon belüli elállás jogával élni szeretne, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban jelezze, hogy el szeretne állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.

Egyéb feltételek

A termék szakszerű üzembe helyezését megfelelő óvatossággal, szakember segítségével végezze! A szakszerűtlen üzembe helyezés semmissé tehetia termék garanciáját.

Szabadszavas gyorskereső
Copyright © 2002-2018 Modern Alarm Jablotron Team All rights reserved!
Az oldal tartalma és képanyagai védett információnak minősülnek, másolása, felhasználása csak az üzemeltető engedélyével lehetséges.